Outbound

Hier kan enorme kostenbesparing worden gerealiseerd. De orderlijsten worden ingelezen in het sorteersysteem en het sorteren kan beginnen. De besparing in kosten komt voort uit een efficienter pickingproces. In plaats van elke order apart te picken wordt nu overgegaan op batchpicking. In dit geval wordt een aantal orders voor een product in 1 keer gepickt en ingevoerd op de sorter. Hierdoor kan met veel minder mensen meer, of hetzelfde worden gepickt. Elke order heeft een exit (chute) toegewezen gekregen en wordt op die manier gesorteerd en samengesteld. Dit kan dus variëren van 1 item tot vele honderden.  

Afspraak maken

Geïnteresseerd?

Maak dan nu een afspraak.