Het sorteren van boeken.                      Een verhaal apart.

Hoewel de fysieke boekhandel zich mag verheugen in een verhoogde belangstelling, blijft online toch kampioen verkopen. Voor sommigen is de geur van drukinkt en papier reden genoeg voor het dwalen door een boekwinkel. Voor anderen geeft toch vooral het gemak, het assortiment en de snelheid van online de doorslag. 

Als het gaat om het sorteren van boeken staan eigenlijk alle opties open: alles kan. Zowel wat betreft het type sorter, als de uitgang. Bij boeken zijn bovendien diverse logistieke stromen te onderscheiden: inbound, b2b, b2c, winkelbevoorrading, interfiliaal, crossdocking en retouren. Dit stelt hoge eisen aan de veelzijdigheid van een sorter.

De ideale oplossing

Eigenlijk is de vraag: welke oplossing vormt de beste aanvulling op het gehele logistieke proces? Hoe maken we dit proces efficiënter, nauwkeuriger en sneller. En wat zijn de wensen en de mogelijkheden (randvoorwaarden)? Om de juiste oplossing te kunnen bepalen moet je het grote geheel van het distributieproces kunnen overzien en de processen die daarbinnen spelen. Hoe lopen de lijnen en waar moet je rekening mee houden? Pas na een grondig analyse van de vraag kan worden nagedacht over de perfecte invulling, in de vorm van een sorteeroplossing. De oplossing gaat dus altijd verder dan alleen sorteren. Wat er in aanloop naar het uiteindelijke sorteerproces gebeurd en daarna, is essentieel. Met name in de boekenbranche is dit belangrijk, omdat er veel variabelen een rol spelen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de fashionindustrie, waar de oplossing vaak veel vanzelfsprekender is. Fashion gaat vrijwel unaniem voor een Split Tray Sorter, tenzij er ook schoenendozen gesorteerd moeten worden (deksels laten los). En daar overigens zijn perfecte alternatieven voor.

Dit is de ervaring en kennis die wij meenemen om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk de ideale oplossing in huis hebt.

Boeken in een Split Tray Sorter 

De Split Tray Sorter wordt veel gebruikt in zowel de kleding- als boekenbranche. De tray, of carrier, waar een product op ligt, bestaat bij dit type sorter uit twee gelijke helften die in het midden als een klapdeur naar beneden opent. EuroSort heeft het gepatenteerde ‘gesynchroniseerde trayopening’. Dit betekent dat de beide traydelen zich snel en exact gelijktijdig openen. Hierdoor valt een boek in een Spit Tray Sorter recht naar beneden. Dit biedt tevens de unieke mogelijkheid om te stapelen in een doos (mits juist geladen). Een boek moet daarbij in het midden van de tray liggen, anders valt het boek bij het openen van de traydelen niet recht naar beneden. Alles staat en valt dus letterlijk bij het laden van de sorter. Hier kan ‘toploading’ voor zorgen. De positie van het boek in de tray is daarmee perfect beheersbaar. Dit is een semi-automatische invoer, waarbij het product handmatig wordt ingelegd. Middels correctiebanden wordt het product daarna op de juiste positie in de carrier gemanoeuvreerd. Bijkomend voordeel is dat dit de mogelijkheid biedt om het product - on the fly - automatisch te labelen en te wegen.

Alternatieve sorter

De Push Tray of een Cross Tray zijn beide een uitstekend alternatief voor de Split Tray. Een Cross Tray Sorter (de naam zegt het al) transporteert een artikel letterlijk van de band. Voordeel daarbij is dat dit zowel naar links als naar rechts kan, dus meer exits op eenzelfde footprint. De uiteindelijke keuze wordt o.a. bepaald door de beschikbare ruimte. Ruimte is vaak de bepalende factor, en juist dát was de aanleiding om een Cross Tray Sorter te ontwikkelen die zowel links, als rechts kan uitwerpen. Hierdoor kan het aantal exits op eenzelfde vloeroppervlak worden verdubbeld. Ook de lay-out van de sorter speelt daarin een rol. Bij een gesloten cirkel of ovaal is de binnenring minder makkelijk bereikbaar (en ook daar is een oplossing voor).

Inzicht & overzicht

De ervaring die DistriSort bij verschillende boekenleveranciers heeft opgedaan (een van onze sorters draait daar al zo’n 20 jaar) geeft ons de mogelijkheid om echt oplossend mee te kunnen denken over de wensen van een nieuwe “boekenklant”. Om het wensenpakket van onze klanten goed te kunnen overzien en een juiste inschatting te kunnen maken, wordt het hele sorteerproces minutieus uitgeschreven. Dit dient in een latere fase als leidraad voor het verder uitwerken van de functionele specificatie(s). Alle handelingen die nodig zijn in de verschillende processen worden hierin beschreven, zodat we geen functies over het hoofd zien. Groot voordeel is dat het productportfolio van EuroSort meerdere sorter en chute-opties biedt, dus er is altijd een oplossing die aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden.

Meer weten over het sorteren van boeken?