Procesy Logistyczne

Wszystkie procesy logistyczne zaczynają się od starannego sortowania. Zautomatyzowane sortowanie przyczynia się do zyskowności Twojego biznesu i satysfakcji klientów. Rozwiązania sortowania DistriSort obejmują:

W większości przypadków wszystkie wymienione przepływy mogą być przetwarzane za pomocą tego samego sortownika.

Sorter uitgangen met dozen