Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

W przypadku konkretnych pytań prosimy o kontakt!

Sorter służy do przyspieszania procesów kompletacji, sortowania i dystrybucji, czyniąc je szybszymi, lepszymi i bardziej efektywnymi. W skrócie: oszczędność kosztów i optymalna satysfakcja klientów. Umożliwia obsługę przyjęć, wysyłek, zwrotów i cross-dockingu w ramach jednego systemu. Dodatkowo eliminuje błędy, osiąga wyższe przepustowości (do 40 000 SKU na godzinę) oraz oszczędza koszty, umożliwiając wykonanie znacznie większej ilości pracy przy mniejszej liczbie etatów.

Urządzenie sortuje na podstawie kodów kreskowych. Listy zamówień są wprowadzane do systemu, a każde zamówienie przypisane do odpowiedniego wyjścia. Sorter jest ładowany ręcznie, automatycznie lub za pomocą ramienia robota. Kod kreskowy musi być umieszony na górze bądź z boku produktu, tak, aby był właściwie zeskanowany i rozpoznany. Na podstawie listy zamówień sorter określa, do którego wyjścia produkt powinien zostać wyrzucony lub wypchnięty.

Największy rozmiar, jaki możemy obsłużyć, to 600 x 800 mm, przy wadze do 13 kg.

Wydajność sortowania zależy od rodzaju sortera, jego prędkości i długości. Nasze sortery mogą obsłużyć od 8,600 do 40,000 sztuk produktów na godzinę, przy czym mniejsze opakowania umożliwiają osiągnięcie wyższej przepustowości.

Proces kompletacji zmienia się z kompletacji pojedynczych pozycji  (single-item picking) na kompletację zbiorczą (batch picking). Zamiast zbierania każdego zamówienia osobno, wszystkie zamówienia na konkretny produkt są teraz kompletowane jednocześnie i automatycznie sortowane.

EuroSort opracowuje, rozwija i produkuje zautomatyzowane systemy do wysokowydajnego sortowania pojedynczych produktów. 

DistriSort opracowuje i dostarcza rozwiązania sortowania szyte na miarę jako integrator systemowy. Współpracuje z klientami w celu opracowania idealnego rozwiązania do sortowania. Zarządza instalacją, montażem i uruchomieniem maszyny sortującej.