Polityka Prywatności

DistriSort Systems BV, z siedzibą przy De Boomgaard 2,1243 HV 's-Graveland, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Dane kontaktowe:


Przetwarzane dane osobowe DistriSort przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług i/lub gdy samodzielnie je nam przekazujesz.

Poniżej znajduje się lista przetwarzanych danych osobowych:

  • Imię i nazwisko
  • Płeć
  • Tytuł zawodowy
  • Adresy biznesowe
  • Numer telefonu biznesowego
  • Adresy e-mail biznesowe


Specjalne i/lub wrażliwe dane osobowe nasza strona internetowa i/lub usługa nie ma na celu zbierania danych od osób odwiedzających, które są młodsze niż 16 lat, chyba że uzyskają zgodę od rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak sprawdzić, czy odwiedzający mają więcej niż 16 lat. Zachęcamy rodziców do aktywnego uczestnictwa w online działaniach swoich dzieci, aby zapobiec zbieraniu danych o nich bez odpowiedniej zgody. Jeśli uważasz, że zebraliśmy nieautoryzowane dane osobowe Twojego dziecka, skontaktuj się z nami pod adresem info@distrisort.com, a usuniemy te informacje.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna DistriSort przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

Wysyłania naszego newslettera i/lub informacji dotyczących sortowania
Zapraszania na targi
Możliwości kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu realizacji naszych usług
Informowania o zmianach dotyczących naszych usług i produktów
Umożliwienia utworzenia konta
Automatyczne podejmowanie decyzji DistriSort nie podejmuje decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, które mogą mieć dla Ciebie istotne konsekwencje.

Okres przechowywania danych osobowych DistriSort przechowuje Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Przyjmujemy następujące okresy przechowywania dla poszczególnych kategorii danych osobowych: Imię, tytuł zawodowy i adres e-mail biznesowy, dopóty jak jest to istotne dla dostarczania informacji lub realizacji projektów, dopóki dana osoba jest zatrudniona w firmie.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim DistriSort udostępnia dane osobowe tylko stronom trzecim, jeśli jest to konieczne do realizacji naszej umowy z Tobą lub w celu spełnienia obowiązków prawnych.

Cookies i podobne technologie DistriSort używa tylko technicznych i funkcjonalnych plików cookie oraz analitycznych plików cookie, które nie naruszają Twojej prywatności.

Prawa dotyczące danych osobowych Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia. Masz również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez DistriSort. Możesz również zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem info@distrisort.com.

Bezpieczeństwo danych osobowych DistriSort poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki zapobiegawcze, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem, nieuprawnionym dostępem, nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem danych.

Skargi Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, czyli do Autoriteit Persoonsgegevens, za pośrednictwem następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Zabezpieczenie danych osobowych Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są bezpieczne lub że doszło do ich nadużycia, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu +31 88 20 56 000 lub adresem e-mail info@distrisort.com.